Fase I: inventariseren, analyseren en evalueren (plan do check act)
Optimal Synergy B.V. maakt na een duidelijke resultaatgerichte opdrachtomschrijving een analyse van de kwaliteitscultuur binnen uw organisatie. Beoordeling vindt plaats van de borging van de kwaliteit van het onderwijs- en examineringsproces conform de juridische regelgeving. Samen met kwaliteitsmanagers en co÷rdinatoren van de docententeams inventariseert en analyseert Optimal Synergy B.V. reeds bestaande producten op actualiteit en bruikbaarheid. Evaluatie van het onderwijs vindt plaats met docenten(teams), co÷rdinatoren, studenten, managers, directieleden en onderwijsondersteunend personeel. Optimal Synergy B.V. brengt conform de plan do check act-methode de sterke- en zwakke kanten van de kwaliteitszorg van de opleiding en de organisatie in kaart: de status quo van de kwaliteitsborging en van de kwaliteitscultuur wordt vastgelegd.

Fase II: implementatiebijeenkomsten door het verbinden van onderwijs idealen
Zowel docenten, studenten, managementteamleden, onderwijsondersteunend personeel als directieleden krijgen tijdens de bijeenkomsten handvatten teneinde kwaliteitsborging in de onderwijscultuur te verankeren. De wijze waarop dit gebeurt is gebaseerd op de analyse in fase I en uw behoefte op korte-, middellange- en lange termijn. Door nauwe samenwerking binnen alle lagen en afdelingen van de organisatie wordt het gewenste doel in een kort tijdsbestek gerealiseerd: de verdere professionalisering van de borging van de onderwijskwaliteit binnen het opleidingsteam en de organisatie. Het belang van de student staat binnen de juridische regelgeving centraal. Ook studenten worden tijdens de bijeenkomsten bewust gemaakt over de wijze waarop zij hun rechten kunnen doen gelden en welke plichten zij hebben als het gaat om kwaliteitsborging.

Fase III: resultaat uit fase I en II evalueren
Kwaliteitszorg krijgt middels de kwaliteitsborging van het onderwijs een centrale blijvende plaats in de beleidscyclus en de kwaliteitscultuur van het docententeam en uw organisatie. Alle diensten van Optimal Synergy B.V. waaronder het trainingsmateriaal, voorbereidingsbijeenkomsten, externe audits, projecten, adviezen en implementatietrajecten worden mondeling en schriftelijk geŰvalueerd.

ISO 9001 gecertificeerd


Lead auditor quality management systems

Gecertificeerd secretaris/coördinator:CRKBO geregistreerd (BTW vrijstelling):

& DESIGN