TEAMS AAN ZET
Optimal Synergy B.V. heeft tijdens sessies binnen mbo opleidingen veel kennis en kunde opgedaan. Hierdoor zijn wij in staat snel de sterke en minder sterke schakels te traceren binnen de teams met betrekking tot het onderwijskundig aspect. Door de veranderde werkwijze van de inspectie (van controleren naar adviseren) worden de teams nu veel meer uitgedaagd om hun onderwijs ook onderwijskundig naar een hoger niveau te tillen.
Door onze jarenlange ervaring op het gebied van onderwijskunde zowel op mbo- als op hbo niveau zijn wij in staat teams te laten excelleren. Dit door teams te ondersteunen bij het (nog beter) verantwoorden van hun pedagogisch didactisch handelen. Dit doen wij door hen bewezen effectieve instrumenten te geven om de opbouw van het curriculum in relatie tot hun visie op onderwijs te verbeteren, vast te leggen en te borgen.

RESULTAAT:
Teams kunnen hun pedagogisch didactisch handelen onderbouwen
Teams kunnen het handelen implementeren in het onderwijs
Teams kennen de kenmerken van bij hen instromende studenten
• Teams zijn bekend met de eisen van het werkveld en kunnen hier op inspelen
• Studiewijzers zijn up to date en sluiten daar waar nodig meer aan bij het hbo
• Verbeterplannen zijn compact en volgens de formule:
   Risico = probability x Effects (R = p x E) opgesteld
• Didactische werkvormen sluiten aan bij de doelen van het Kwalificatiedossier
• Voor excellentie is nadrukkelijk aandacht

Teams hoeven het wiel niet zelf uit te vinden omdat er reeds veel op dit gebied binnen het hbo uitontwikkeld is: met enige verbeteringen en aanpassingen krijgt men zo bijvoorbeeld perfecte maatwerk studiewijzers en voldoet men beter aan een warme overdracht van mbo naar hbo.

Indien wij uw interesse hebben gewekt en u graag een vrijblijvende afspraak met ons wilt over bovenstaande, neem dan contact op.

KWALITEITSBORGING
CURRICULUMONTWIKKELING
INSPECTIE
TOEZICHTKADER INSPECTIE
ONDERWIJSVISIE
BEWUSTZIJN TEAMS KWALITEITEN
TEAMS AAN ZET
PDCA-CYCLUS
PEDAGOGISCH DIDACTISCH HANDELEN
& DESIGN