JURIDISCHE, ONDERWIJSKUNDIGE- EN AUDIT ERVARING: SYNERGY!
Optimal Synergy B.V. is opgericht door mevr. mr. Sharro Jethu. Optimal Synergy B.V. werkt samen met een netwerk van kundige partners inzake het borgen van de kwaliteit binnen HBO, Professional Master programmaís, MBO, VMBO, Primair onderwijs, Voorgezet onderwijs en medische instellingen. Optimal Synergy B.V. heeft tevens een netwerk van specialisten tot haar beschikking in het kader van intervisie.

De samenwerkingspartners hebben onderwijskundige- juridische- bedrijfskundige en auditervaring. Door de bedrijfskundige aanpak kan Optimal Synergy B.V. adviseren over de consistentie van het uitvoeren van het strategisch beleid binnen de organisatie. Door de juridische kennis en ervaring is Optimal Synergy B.V. in staat om tot de kern van de (onderwijs) regelgeving van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en onderwijsinspectie toezichtkaders door te dringen. Een aantal partners is tevens verbonden als docent aan hogescholen en universiteiten. Een aantal partners is lead auditor in kwaliteitsmanagement en de partners werken conform internationale IRCA richtlijnen en de ISO 9001 en ISO 19011:2002. Een van de partners participeert in de themagroep kwaliteitszorg van Leido (project- en adviesorganisatie speciaal voor het (hoger)beroepsonderwijs). Daarnaast werkt Optimal Synergy B.V. in het kader van intervisie nauw samen met specialisten van organisaties op het gebied van examinering, voortijdig schoolverlaten et cetera met als doel kennis en best practices te delen. De vaste sparring- en samenwerkingspartner van Optimal Synergy B.V. is Nova Invicta. Optimal Synergy B.V. is binnen Nova Invicta betrokken bij ontwikkeling van diensten, complexe adviesopdrachten in de publieke sector en onderwijs. Ook voert Optimal Synergy B.V. bij Nova Invicta de interne audits uit en is Optimal Synergy B.V. sparringspartner voor beleid en strategie.

Een van de partners participeert in de themagroep kwaliteitszorg van Leido (project- en adviesorganisatie speciaal voor het (hoger)beroepsonderwijs). Door hun veelzijdige ervaring kunnen de partners organisaties effectief ondersteunen en begeleiden. Hiermee voldoen organisaties niet alleen aan de bestaande onderwijskwaliteitseisen van de NVAO of de Inspectie maar zijn zij in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Optimal Synergy B.V. heeft vele honderden medewerkers van diverse onderwijsorganisaties succesvol opgeleid. Een van de voorwaarden hiervoor is het uitstekende trainingsmateriaal en de methoden die in eigen beheer zijn ontwikkeld.

EXPERT IN KWALITEITSBORGING

Opdrachtgevers van Optimal Synergy B.V. zijn lovend over de resultaten. De werkwijze wordt beoordeeld als professioneel, kundig, efficiŽnt, resultaatgericht, praktisch en gepassioneerd. Optimal Synergy B.V. is in staat een fundamentele verandering in het denken en handelen van teams over kwaliteitsborging te realiseren. Optimal Synergy B.V. is ISO 9001 gecertificeerd en het managementsysteem voldoet aan de ISO-normen.

NATIONAAL EN INTERNATIONAAL NETWERK
Optimal Synergy B.V. participeert in een (inter)nationaal netwerk van organisaties op het gebied van kwaliteitsborging. Het netwerk van Optimal Synergy B.V. strekt zich uit tot: Nederland, China, India, Engeland, Verenigde Arabische Emiraten, Caricom landen en Zuid Afrika.


RAAD VAN ADVIES:

________________________________________________________
  De heer F. van Rheenen: specialist inspectie en kwaliteitszorg
  De heer J. Rondeel: specialist examinering
  Mevrouw E. Duikersloot: specialist VSV en fraude examinering
  Mevr. Drs. Cisca Wolterbeek Muller - Kwant: onderwijsdeskundige en expert leer- en onderwijsprocessen en Human Resource Development specialist


& DESIGN