Algemene Verordening Gegevensbescherming
We hebben onze privacyverklaring aangepast en eenvoudiger gemaakt.

Deze maand updaten we ons privacybeleid, zodat u makkelijker inzicht kunt krijgen in welke gegevens we verzamelen en waarom we ze verzamelen. We voeren deze updates uit omdat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 in Nederland en Europa in werking treedt. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven hun gegevensverwerking beschrijven.

Er verandert niets fundamenteels aan de zorgvuldige manier waarop we met uw gegevens omgaan. We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we de opties toelichten die u heeft omtrent uw persoonlijke gegevens. We hebben ons best gedaan om onze privacyverklaring zo helder en begrijpelijk mogelijk te formuleren. We begrijpen dat u wellicht geen tijd heeft om het allemaal door te nemen en daarom hebben een korte samenvatting voor u gemaakt;

· op 25 mei 2018 treedt de AVG wetgeving in werking;
· onze privacyverklaring is in lijn met de nieuwe vereisten van de AVG wetgeving;
· in de privacyverklaring hebben we een helder overzicht gemaakt van de gegevens die we verzamelen en waarom en hoe we de gegevens gebruiken;
· u heeft de mogelijkheid om de gegevens die we van u opslaan in te zien, aan te passen of te laten verwijderen;
· onze website is beschermd conform de AVG voorschriften beschermd met een beveiliging.

We verwijzen u voor gedetailleerde informatie graag naar de aangepaste Privacyverklaring op onze site. Mocht u nog vragen hebben over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan of aanvullende informatie wensen? Neem dan gerust contact met info@opsyn.nl

ISO 9001 gecertificeerd


Lead auditor quality management systems

Gecertificeerd secretaris/coördinator:CRKBO geregistreerd (BTW vrijstelling):

& DESIGN