Optimal Synergy B.V. ondersteunt en begeleidt uw organisatie bij accreditatietrajecten, inspectietrajecten en aanvragen voor nieuwe opleidingen. Voorbeelden zijn de Staat van de Instelling en Associate Degree aanvragen. De kwaliteitscultuur binnen uw organisatie staat hierbij centraal. De kwaliteit omvat de volgende aspecten: kwaliteitsborging, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement.

OPTIMAL SYNERGY BV:
Brengt verandering teweeg in het denken over kwaliteit
Levert een duurzame bijdrage aan de kwaliteitscultuur binnen HBO, Associate Degrees,
  MBO, VMBO, Primair- en Voortgezet Onderwijs
Is gespecialiseerd in kwaliteitsborging

OPTIMAL SYNERGY BV BEREIKT DIT DOOR:

Verzorgen van voorbereidingssessies omtrent de Staat van de Instelling
Uitvoeren van externe audits
Verzorgen van bijeenkomsten over de kaders van de Nederlands-Vlaamse
  Accreditatieorganisatie waaronder Associate degree en toets nieuwe opleidingen kaders
Verzorgen van bijeenkomsten over het Toetsingskader bve, primair- en voortgezet onderwijs
  van de Onderwijsinspectie
Schrijven van kritische reflecties, zelfevaluaties, verbeterplannen, teamplannen,
  opleidingsplannen en aanvragen toets nieuwe opleiding
Implementeren van kwaliteitsborging en kwaliteitsmanagement
Ontwikkelen van (inter) nationale opleidingen conform de kaders van het Ministerie van
  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Ondersteunen van Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur bij het toezicht op
  Goed onderwijs en Goed bestuur

Optimal Synergy B.V. is ISO 9001gecertificeerd en het managementsysteem voldoet aan de ISO-kwaliteitseisen.

ISO 9001 gecertificeerd


Lead auditor quality management systems

Gecertificeerd secretaris/coördinator:CRKBO geregistreerd (BTW vrijstelling):

& DESIGN